Regulamin Sklepu Internetowego www.słoikibabyjagi.pl

z dn. 1 stycznia 2017 r.

 Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego Słoiki Baby Jagi, a także zasady dostaw zamówionych produktów do Kupującego.

Sklep Internetowy Słoiki Baby Jagi działający pod adresem www.sloikibabyjagi.pl prowadzony jest przez Fundację Promocji Zdrowego Stylu Życia i Ekologii "Słoiki Baby Jagi" z siedzibą pod adresem Cedzyna 198, 25-351 Kielce, KRS: 0000694242, NIP: 6572932386, REGON: 368244984.

 §1. Postanowienia ogólne

 1.           Sklep Słoiki Baby Jagi prowadzi sprzedaż detaliczną produktów żywnościowych za pośrednictwem sieci Internet.
 2.           Złożenie przez Kupującego zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją zasad objętych niniejszym Regulaminem i ze zobowiązaniem Kupującego do ich przestrzegania.
 3.           Z oferty Sklepu mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne.
 4.           Do korzystania z usług Sklepu niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego. Prawidłowe funkcjonowanie serwisu wymaga włączenia opcji obsługi plików typu "cookie” na komputerze Kupującego.
 5.           Kupujący może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych:

Adres przedsiębiorstwa: Cedzyna 198, 25-351 Kielce

Adres poczty elektronicznej: biuro@sloikibabyjagi.pl

Numer telefonu: 604091298

§2. Definicje

 1.           Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2.           Przedsiębiorca - Fundację Promocji Zdrowego Stylu Życia i Ekologii "Słoiki Baby Jagi" z siedzibą pod adresem Cedzyna 198, 25-351 Kielce, KRS: 0000694242, NIP: 6572932386, REGON: 368244984.
 3.           Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.sloikibabyjagi.pl
 4.           Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towaru, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.
 5.           Towar – produkty prezentowane na stronie Sklepu, których dotyczy umowa sprzedaży.

 

§3. Zamówienia

 1.           Zamówienia zawierające produkty wymagające specjalistycznego transportu (nabiał, sery, mięso, wędliny, pieczywo, nietrwałe warzywa i owoce) są realizowane wyłącznie transportem własnym na terenie Kielc i miejscowości położonych w promieniu 15 km od centrum Kielc.
 2.           Zamówienia produktów nie wymagających specjalnych warunków transportu o wadze nieprzekraczającej 25 kg i wymiarów opakowania 41 x 38 x 64 cm realizowane są na terenie całej Polski za pomocą usługi Paczkomaty Inpost (koszt przesyłki: 11,00 zł) lub kurierem DPD z gwarancją dostawy w ciągu 24 h od momentu nadania).
 3.           Zamówienia można składać wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego. Zamówienia przyjmowane są 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z wyjątkiem przerw technicznych niezbędnych do przeprowadzenia prac administracyjnych na stronie Sklepu.
 4.           Kupujący składa zamówienie wybierając produkty (klikając „Dodaj do koszyka”) a po ich skompletowaniu zatwierdzając formularz zamówienia. Po zatwierdzeniu zamówienia Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia zamówienia na podany podczas zamówienia adres mailowy. W momencie potwierdzenia zamówienia przez Kupującego dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy sklepem internetowym Słoiki Baby Jagi a Kupującym. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
 5.           W ofercie Sklepu znajdują się produkty o zmiennej wadze (niepaczkowane lub paczkowane ręcznie, świeżo porcjowane przed dostawą). Produkty te mają specjalną adnotację na ten temat w opisie, a także cenę brutto za kilogram wskazaną pod ceną za porcję o wskazanej gramaturze. W przypadku wyboru wielokrotności wybranej porcji, produkt będzie sprzedawany w miarę możliwości w jednym kawałku (dotyczy to np.  wędlin, serów i mięs).
 6.           Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego, z wyjątkiem produktów o zmiennej wadze, oznaczonych w opisie jako „PRODUKT NA WAGĘ”. W takim przypadku Kupujący podczas opłacania zamówienia płaci za podaną w nazwie produktu jego wagę orientacyjną (wagę porcji lub jej wielokrotność), a przy odbiorze pracownik Sklepu wypłaci Kupującemu lub pobierze od niego w gotówce kwotę wynikającą z różnicy miedzy wagą orientacyjną a rzeczywistą dostarczonego produktu. Sklep dołoży wszelkich starań, by różnice te nie przekraczały 25% wartości wyjściowej.
 7.           Akceptacja Zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Przejdź do realizacji zamówienia". Realizacja zamówienia możliwa jest tylko po wcześniejszej rejestracji Klienta na stronie Sklepu. Rejestracja wymaga podania danych osobowych, adresu, numeru telefonu oraz adresu mailowego.
 8.           Sklep realizuje zamówienia na określony dzień dostawy, jeżeli zamówienie zostało złożone, potwierdzone i opłacone najpóźniej na 5 dni przed danym dniem dostawy/wysyłki (przykładowo, jeśli dostawa lub wysyłka planowana jest na czwartek, zamówienie należy złożyć i opłacić do niedzieli włącznie). Wędliny i sery, ze względu na długi proces produkcji, wymagają dokonania Zamówienia najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem dostawy.
 9.           O terminie i miejscu najbliższej dostawy/wysyłki Sklep informuje każdorazowo w zakładce "Najbliższa dostawa" na stronie głównej serwisu.
 10.       Przyjęcie zamówienia przez Sklep zostaje potwierdzone poprzez wysłanie Kupującemu wiadomości mailowej. Sklep nie odpowiada za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Kupującego adres e-mail spowodowane blokowaniem lub usuwaniem maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Kupującego lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.
 11.       Złożone zamówienie może być anulowane, jednak nie później niż 3 dni przed dniem dostawy/wysyłki (do poniedziałku do godz. 12.00). Przy rezygnacji z opłaconego z góry zamówienia jego wartość zwracana jest przelewem bankowym na podany rachunek, a przy rezygnacji z części zamówienia  (bądź brakach asortymentowych) - gotówką przy odbiorze pozostałej części zamówienia. W obu przypadkach jest możliwość indywidualnego ustalenia formy zwrotu kwoty za zakupione produkty.
 12.       Podane stany magazynowe są stanami orientacyjnymi (sklep nie magazynuje produktów, lecz zamawia je na bieżąco u producentów). Przy dużej ilości zamówień pewnych produktów może zatem czasem zabraknąć. Sklep dołoży wszelkich starań, by były to sytuacje sporadyczne, jednak w razie wystąpienia takiej sytuacji sklep skontaktuje się z Kupującym (na podany adres mailowy lub nr telefonu), by Kupujący zdecydował o postępowaniu Sklepu, wybierając spośród poniższych możliwości:
 • zamiana na produkty o podobnych właściwościach
 • dostawa bez brakujących produktów
 • anulowanie całego zamówienia.

     13.        Produkty z kategorii warzywa, owoce, pieczywo, mięso  i wędliny, sery prezentowane na zdjęciach na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego. Są to produkty wytworzone w procesach natury lub w procesach produkcyjnych, w których nie jest możliwe i celowe wytwarzanie identycznych produktów. Zdjęcia mają w tym przypadku charakter poglądowy. Wszystkie pozostałe zdjęcia prezentowanych produktów są odzwierciedleniem oferty sklepu, przy czym mogą nastąpić zmiany w wyglądzie opakowań czy zamieszczonych na nich etykiet, nie powodujące zmiany właściwości organoleptycznych i składu produktów (w sytuacjach sporadycznych, tylko wówczas, gdy producent wprowadzi zmiany w wyglądzie opakowania w czasie od złożenia zamówienia do realizacji).
      14.       Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
      15.       Dokument sprzedaży (rachunek) jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez Kupującego ceną sprzedaży, niezależnie od terminu dostawy.
      16.       Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
       17.      Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
       18.      Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów.
       19.      Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane w zamówieniu dane są niekompletne lub nieprawdziwe.

§4. Formy płatności

 1.           Za zamówione towary Kupujący może zapłacić:
 • przelewem elektronicznym za pośrednictwem  platformy Przelewy24 bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

Przy wyborze powyższej formy płatności nie są doliczane żadne dodatkowe opłaty. Po zaznaczeniu tej formy płatności Kupujący przekierowywany jest na stronę www.przelewy24.pl. Przy powyższej formie płatności w ciągu kilkunastu minut Sklep otrzymuje potwierdzenie dokonania płatności za zamówienie.

 • przelewem bankowym bezpośrednio na rachunek bankowy Przedsiębiorcy:

Dane właściciela konta: Fundacja Promocji Zdrowego Stylu Życia i Ekologii "Słoiki Baby Jagi", Cedzyna 198, 25-351 Kielce

Nr rachunku: 40 1750 0012 0000 0000 3830 3325

Bank: Raiffeisen Polbank

 Przy wyborze powyższej formy płatności nie są doliczane żadne dodatkowe opłaty, lecz należy upewnić się, że płatność za Zamówienie dotrze na rachunek sklepu lub potwierdzenie przelewu wygenerowane przez bank Kupującego zostanie przesłane na adres: biuro@sloikibabyjagi.pl w terminie wymaganym do realizacji zamówienia.

2.            Gdy Kupujący dokona płatności przelewem elektronicznym za zamówienie a następnie je anuluje lub zamówienie zostanie anulowane przez Sklep (Kupujący wybierze taki sposób postępowania Sklepu w przypadku braku produktu) cała kwota wpłacona przez Kupującego zostanie zwrócona na wskazany rachunek bankowy.

§5. Dostawy

 1.           Zamówienia realizowane na terenie Kielc i miejscowości położonych w promieniu 15 km od centrum Kielc. O dokładnym terminie najbliższej dostawy Sklep informuje na bieżąco za pomocą banera na stronie głównej.
 • W Kielcach i w miejscowościach znajdujących się w promieniu 15 km od centrum Kielc zamówienia dostarczane są pod wskazany adres w godz. 18.00-20.00. Koszt dostawy wynosi:

               Kielce: 5,00 zł brutto (przy zakupach o wartości powyżej 150 zł - dostawa darmowa)

               Miejscowości położone w promieniu 15 km od Kielc: 10,00 zł brutto (przy zakupach o wartości 150-200 zł - koszt dostawy wynosi 5,00 zł brutto, a powyżej 250 zł - dostawa jest bezpłatna)

Możliwy jest także bezpłatny odbiór własny w sklepie stacjonarnym w Kielcach przy ul. Nowy Świat 20 w godz. 15.00 - 18.00.

 •        Jeżeli Kupujący z przyczyn losowych nie będzie mógł odebrać zamówienia w podanych godzinach, przedstawiciel Sklepu podejmie próbę kontaktu z Kupującym w celu ustalenia dalszego postępowania z zakupionym towarem. Wówczas Sklep rozważy możliwość dostarczenia zakupów pod inny adres wskazany przez Kupującego o ustalonej wspólnie porze za dodatkową opłatą 20,00 zł brutto. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, które z powodu opóźnienia w odbiorze z winy leżącej po stronie Kupującego staną się nieprzydatne do spożycia (wyroby łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp.). Kupujący nie może odmówić ich przyjęcia z tego powodu bez zapłaty wartości Zamówienia. W przypadku, gdy Kupujący nie odbierze towaru w podanych godzinach i nie skontaktuje się ze Sklepem, jego zamówienie będzie uznane za dostarczone.
 •        Odmowa przyjęcia zamówienia przez Kupującego bez uzasadnienia traktowana będzie jako naruszenie zasad niniejszego Regulaminu.
 •        Do zakupów Sklep dołącza rachunek będący dowodem sprzedaży.

      2.          Zamówienia, których realizacja odbywa się za pośrednictwem serwisu Paczkomaty lub Kurierem DPD wysyłane są w czwartki (pod warunkiem złożenia zamówienia w wymaganym terminie) lub inne dniu po indywidualnym ustaleniu. Dostarczenie przesyłki trwa 1-2 dni robocze od momentu nadania. Koszt przesyłki Paczkomatem wynosi 11,00 zł brutto za paczkę o wadze nie przekraczającej 25 kg. Koszt wysyłki kurierem wynosi 20,00 zł brutto za paczkę o wadze nie przekraczającej 30 kg. Do zakupów Sklep dołącza rachunek będący dowodem sprzedaży.

§6. Prawo odstąpienia od umowy

 1.           Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin ten liczony jest od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie przedmiotu umowy.
 2.           Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia przed upływem w/w terminu.
 3.           W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi Towary w stanie nie zmienionym. Zwrot Towarów powinien nastąpić na adres Sklepu niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.
 4.           Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru i cech Towarów.
 5.           W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż proponowana przez Sklep usługa Szybkie Zwroty – Paczkomaty InPost), niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym wpłynęła informacja od Kupującego o odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6.           Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7.           Prawo do odstąpienia od umowy przez Kupującego jest wyłączone w przypadku:
 • umowy, w której przedmiotem jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do spożycia;
 • umowy, w której przedmiotem jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych i bezpieczeństwa żywności, jeżeli opakowanie zostało otwarte/naruszone przed odstąpieniem od umowy.

§7. Reklamacje i zwroty

 1.           W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy Towarów Kupujący ma prawo do reklamacji. Kupujący jest zobowiązany zawiadomić Sklep niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, ale nie później niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania i nie później niż przed upływem daty terminu przydatności towaru do spożycia.
 2.           Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie dane adresowe Przedsiębiorcy.
 3.           Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Kupującego składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą Towarów.
 4.           W przypadku odbioru własnego z samochodu firmowego, Kupujący powinien niezwłocznie po otrzymaniu zakupów sprawdzić zawartość paczki i zgłosić na miejscu przedstawicielowi Sklepu ewentualne zastrzeżenia co do jakości produktów. W szczególności dotyczy to artykułów spożywczych o krótkim terminie przydatności do spożycia sprzedawanych luzem.
 5.           Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Kupujący zostanie powiadomiony na piśmie na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji. Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta drogą mailową.
 6.           Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 7.           Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu a jego zdjęciem na stronie internetowej Sklepu nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

§7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1.           Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
 • mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej;
 • pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

§8. Ochrona danych osobowych

 1.           Rejestracja w Sklepie oznacza zgodę Kupującego na przetwarzanie przez Słoiki Baby Jagi jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień. Kupujący zobowiązany jest do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych.
 2.           Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Promocji Zdrowego Stylu Życia i Ekologii "Słoiki Baby Jagi", właściciel Sklepu. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3.           Kupujący odrębnie wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji wysyłanych przez sklep tzw. newslettera dotyczących aktualności i nowości w ofercie.
 4.           Kupujący w dowolnym momencie może zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się w każdym newsletterze lub odznaczenie tej opcji w zakładce Moje Informacje Osobiste na stronie Sklepu.
 5.           Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania (po zalogowaniu się do Sklepu w zakładce Moje Informacje Osobiste) oraz żądania ich usunięcia z bazy danych sklepu poprzez wysłanie takiego żądania z konta email podanego w procesie rejestracji. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Kupującym w celu weryfikacji autentyczności takiego żądania.
 6.           Dane osobowe są przetwarzane przez Sklep tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy i nie są udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem gdy Kupujący wybiera formę płatności za zamówienie przelewem elektronicznym, wówczas dane Kupującego przekazywane są do serwisu Przelewy24, który oprócz sklepu, staje się Administratorem Danych Osobowych. Dane osobowe są przetwarzane przez Przelewy24 tylko i wyłącznie w celu realizacji płatności.

§9. Postanowienia końcowe

 1.           W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia

30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

 1.           Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 2.           Regulamin jest powszechnie dostępny na stronie www.sloikibabyjagi.pl.
 3.           Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia regulaminu wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie internetowej sklepu www.sloikibabyjagi.pl.